NEMOVITOSTI

PRÁVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

► Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím společnosti 1Real s.r.o.

► Logo zobrazené na této webové stránce náleží 1Real s.r.o. Nic z této stránky nebude interpretováno jako udělení jakékoliv licence nebo práva na použití jakékoliv ochranné známky, zobrazené na této webové stránce.

► Základní obchodní podmínky :

* výše provize 1Real s.r.o. pro zprostředkování obchodu s nemovitostmi jsou při zprostředkování prodeje nemovitosti 3% z kupní ceny a při zprostředkování pronájmu nemovitosti částka odpovídající jednomu měsíčnímu nájemnému. 1Real s.r.o. je plátcem DPH, proto se připočítává k provizi DPH.

* smlouva o zprostředkování se uzavírá (pokud se strany nedohodnou jinak) na dobu neurčitou. Pokud dojde k uzavření smlouvy o zprostředkování se spotřebitelem prostředky komunikace na dálku, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od uzavření oznámením zaslaným e-mailem nebo elektronickou poštou. Toto právo nemá, pokud trvá na tom, aby 1Real s. r. o. započala s poskytováním služby dříve, a 1Real s. r. o. službu skutečně poskytne před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.


Preferujete rychlé osobní jednání? Kontaktujte nás rovnou telefonicky na číslech 
(+420) 777 949 450 a (+420) 222 365 657 , e-mailem na info@real1.cz nebo použijte kontaktní formulář