NEMOVITOSTI

Právo a daně

Protože poskytujeme ucelený servis spojený s vlastnictvím, prodejem a pronájmem nemovitostí, samozřejmou součástí naší práce je řešení všech souvisejících právních a daňových úkonů. Při exkluzivní spolupráci je řada služeb zdarma.

► Preferujete rychlé osobní jednání? Kontaktujte nás rovnou telefonicky na číslech

(+420) 608 111 137 a (+420) 222 365 657 , e-mailem na info@real1.cz nebo použijte kontaktní formulář

► Právní služby související s vlastnictvím a prodejem nemovitostí: 

 • Vyhotovení kupních smluv a kupních smluv budoucích

 • Advokátní a notářské úschovy

 • Vyhotovení smluv o převodu práv a povinností v bytovém družstvu

 • Vyřízení všech formalit vůči Společenství vlastníků nebo Bytovému družstvu

 • Vyhotovení návrhů na vklad do Katastru nemovitostí

 • Opravná řízení na Katastru nemovitostí

 • Zhotovení a zavkladování Prohlášení vlastníků

 • Založení právnických osob za účelem nákupu nemovitostí

 • Založení Stavebních bytových družstev

 • Vypořádání spoluvlastnických podílů a společného jmění manželů

 • Dědická řízení

 • Rekolaudace nemovitostí

► Právní služby související s pronájmem nemovitostí: 

 • Vyhotovení nájemních a podnájemních smluv

 • EU karty, Víza

 • Vyřízení všech formalit vůči Společenství vlastníků nebo Bytovému družstvu

 • Protokolární předání do užívání

 • Protokolární ukončení nájmu

 • Ukončení nájmu v případě porušení práv a povinností ze smlouvy

► Daňové a finanční služby: 

 • Daň z převodu nemovitosti

 • Daň z příjmu při prodeji/pronájmu

 • Dědická nebo darovací daň

 • Vedení účetnictví nemovitostí

 • Daňová optimalizace

► Preferujete rychlé osobní jednání? Kontaktujte nás rovnou telefonicky na číslech

(+420) 608 111 137 a (+420) 222 365 657, e-mailem na info@real1.cz nebo použijte kontaktní formulář